Dotace FVE AUTO-KELIS s.r.o.

Projekt FVE AUTO-KELIS s.r.o.

číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006924

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,8 kWp včetně akumulace o kapacitě 17,4 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.